Mr. Ashok Todmal
Mr. Vaibhav Shingate
Mrs. Savita Autade
Mr. Girishkumar Gurav
Mr. Tushar Bhosale
Mr. Lala Todmal
Mr. Sachin Nanaso Yadav
Mr. Vikas Patil
Mr. Ganesh Lahare
Mr. Vijay Gore
Mr. Dattatray Chavan
Mrs. Minal Kulkarni
Mr. Hasan Mulani
Mr. Amol Parakh
Mr. Namdev Bhosale
Mrs. Sanjivani Mhaske
Mr. Subhash Dhamal
Mr. Pavan Baheti
Mr. Shubham Surana
Mrs. Nakusha Salgar
Mr. Aslam Mulani
Mr. Shyam Kadam
Mr. Ganesh Sabale
Mr. Hanumant Gaikwad
Mr. Dattatray Shinde
Mr. Dipak Mohite
Mr. Rajendra Kalkute
Mr. Shekhar Kumbhar
Mr. Lahu Dardige
Mr. Yogesh Raikar
Mr. Keshav Nikam
Mr. Yash Shete
Mrs. Bhagyashree Dharane
Mr. Narayan Botre
Mr. Mangesh Kakade
Mr. Vijay Girange
Mr. Sanjay Lande
Mr. Aslam Salim Mulani
Mr.Asif Mulani
Mr. Dattatray Pawar
Mr. Nitin Phondke
Mr. Yogesh Pawar
Mr. Vikas Khendad
Mr. Dnyaneshwar More
Mr. Shrikant Dixit